گروه من در تابستان(2)

گروه من در تابستان(2)

در این فصل نباید از کلاس های فوق العاده غافل شد. اوقات فراغت مخاطبین آن ها را به سمت بیکاری سوق می دهد و شما موظف هستید این جای خالی را با برنامه های خوب و منسجم پر کنید و کلاس های علمی و مهارتی قسمتی از برنامه هاست. ادامه مطلب

گروه من در تابستان(1)

گروه من در تابستان(1)

در این فصل با توجه به اوقات فراغت نوجوانان می توان برنامه های بسیاری را برنامه ریزی نمود و همین مسئله منجر به حضور حداکثری اعضاء در ایام هفته می شود و متوجه خواهید شد که ارتباط و صمیمیت شما سرگروه محترم با اعضاء قوی تر شده و این موضوع هم در نهایت به انسجام گروه ختم خواهد شد، پس اولین ارمغان تابستان همین است، انسجام گروه. ادامه مطلب

نشاط

نشاط

برای جذب حداکثری، برنامه های متنوع و جذاب باید برگزار نمود. البته باید توجه داشت که حلقه های موجود نیز می توانند از این برنامه ها استفاده نمایند تا ایجاد نشاط برای این حلقه ها هم در نظر گرفته شود. ادامه مطلب

تعالی

تعالی

فصل تابستان رسیده و میخواهم گروهم را با برنامه هایی به تعالی برسانم و ارتقاء دهم. چه کنم؟ چه برنامه ای برایشان داشته باشم تا به این مهم دست یابم، تا خدایی نکرده وقت متربیان در مجموعه تلف نشود؟ ادامه مطلب

فصل تعالی و نشاط

فصل تعالی و نشاط

دوره های تابستان برای دو گروه برنامه ریزی می شود:

  1. نیروهای موجود
  2. نیروهای جدید الورود

ادامه مطلب

ثبت نام کلیه اعضاء در دوره تابستانه

ثبت نام کلیه اعضاء در دوره تابستانه

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد. ادامه مطلب

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برای برنامه ریزی و اجرای دوره تابستانه یک کارگروه تشکیل دهید. (این قسمت ها را با فرمانده پایگاه بخوانید و مرور کنید تا دوره تابستانه جذابی داشته باشید) ساعت ها قبل از شروع آن بنشینید برنامه ریزی کنید و اهداف و سیاست ها را تبیین کنید. ادامه مطلب