ورود به انجمن اولیاء و مربیان

ورود به انجمن اولیاء و مربیان

گاهی ممکن است بعضی از تشکل های ما ظرفیت بسیار زیادی داشته باشند و بخواهند سیطره کار خود را گسترش دهند.

ادامه مطلب

همایش

همایش

برگزاری برنامه های دسته جمعی از قبیل همایش و کنفرانس و … نیز کار پسندیده ای است. ادامه مطلب

حلقه

حلقه

این راه برقراری ارتباط با خانواده را باید ظرفیت سنجی نمود و سپس اجرا کرد تا خدایی نکرده آسیب و آفتی در پی نداشته باشد. ادامه مطلب

ارتباط چهره به چهره

ارتباط چهره به چهره

یکی دیگر از راه های ارتباطی بسیار موثر ارتباط چهره به چهره شما سرگروه محترم با خانواده متربیان است. ادامه مطلب

ارتباط تلفنی

ارتباط تلفنی

ساده ترین و پیش پا افتاده ترین راه ارتباطی با خانواده ها از طریق تلفن است. ادامه مطلب

راه

راه

سخن از اهمیت موضوع کردیم و از زاویه های مختلف آن را بررسی کردیم، حال باید در مورد راه صحبت کنیم. ادامه مطلب