دوستی

دوستی

این روش را می توان همان جذب سینه به سینه نامید. البته کمی کار دارد. در این روش نوجوان مبلغ ما که ممکن است در یک مدرسه و یا محله چند نفر باشند، افرادی را که خانواده مذهبی دارند و خودشان نیز اخلاق خوبی دارند، انتخاب می کنند و زیر نظر میگیرند. ادامه مطلب

مسئولیت

مسئولیت

خیلی از نوجوانان توانایی ایفای نقش در مسئولیت های کلیدی را دارند. به عنوان مثال می توانند در مدرسه ای که درس می خوانند مسئول بسیج دانش آموزی شوند و موفق تر آن نوجوانی است که بتواند تحولی در این مسئولیت ها انجام دهد و اگر روش و شیوه قدیمی فایده ای ندارد آن را عوض کند. ادامه مطلب

روش های تبلیغ

روش های تبلیغ

رفتار

مهمترین و اصلی ترین روش تبلیغ ما برای نوجوانان رفتار است. اگر رفتار یک فرد بسیار عالی باشد خود نوجوانان دیگر به طور نامحسوس جذب وی می شوند. اصلا همین رفتار پیغمبر بود که مردم جذب او می شدند و در قسمت صفات گفتیم و آیه آن را نیز عنوان کردیم. ادامه مطلب

یک نکته

یک نکته

یک نکته

قبل تر هم گفتیم هنگامی که صحبت از تبلیغ دین می شود منظور ما این نیست که نوجوان برود در یک روستای دور افتاده ای و مردم ان جا را هدایت کند و یا یک فردی در محله هست که دین اسلام ندارد و حال نوجوان ما برود و او را به دین اسلام دعوت کند خیر، منظور ما از تبلیغ همین دوستانی هستند که در مدرسه و یا مکان های عمومی شب و روز او را می بینند ولی چیزی از دین نمی دانند و به وسیله جنگ نرمی که از طرف غربی ها شکل گرفته به انحراف کشیده شده اند. ادامه مطلب

سوز دینی و عشق به کار تبلیغ

سوز دینی و عشق به کار تبلیغ

قرآن کریم می فرماید: «طه ما انزلنا علیک القران لتشقی»

«قرآن را بر تو نازل نکریم تا به رنج افتی.»

ادامه مطلب

ویژگی های مبلغان دینی

ویژگی های مبلغان دینی

ویژگی های مبلغان دینی

برای بیان ویژگی های مبلغ، رفتار انبیا بهترین الگوست. راهی که مبلغان دین انتخاب کرده اند، در حقیقت تداوم راه انبیاست و بررسی ویژگی های انبیا به خصوص پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در این جهت می تواند بسیار کارگشا باشد. ادامه مطلب