جمع بندی موارد غُنّه

جمع بندی موارد غُنّه

بسمه تعالی

همان گونه که در دروس گذشته توضیح داده شد «غُنّه» صفت اصلی دو حرف «میم و نون» است ،این دو حرف در هر حالتی دارای این صفت هستند. ادامه مطلب

تمایز حروف (3)

تمایز حروف (3)

بسمه تعالی

تمایز دو حرف(زاء و ذال)

محل ادای حرف زاء قسمت جلوی سطح زبان و لثه دندانهای ثنایای بالا می باشد ولی حرف ذال از برخورد بخش مجاور نوک زبان به سر دندانهای ثنایای بالا و به علت دارا بودن دو صفت «استفال و انفتاح»به صورت نازک و کم حجم ادا می شود.

ادامه مطلب

تمایز حروف(2)

تمایز حروف(2)

بسمه تعالی

تمایز دو حرف(سین و ثاء)

در تلفظ حرف سین قسمت جلوی سطح زبان به لثه دندانهای ثنایای بالا نزدیک می شود و این حرف دارای صفت صفیر می باشد ولی حرف ثاء از اتصال بخش مجاور نوک زبان به سر دندانهای ثنایای بالا و به صورت دمیدگی (نَفْثْ) ادا می شود مانند :

ادامه مطلب

تمایز حروف (1)

تمایز حروف (1)

بسمه تعالی

همانطور که می دانید از بین 28 حرف زبان عربی 18 حرف تلفظ فارسی و عربی آنها یکسان است ، تنها 10 حرفِ «ثاء، حاء ، ذال ، صاد ، ضاد، طاء ، ظاء ، عین، غین، واو» تلفظ فارسی و عربی آنها تفاوت دارند.برای یادگیری بهتر، آنها را با حروف مشابه مقایسه کرده و روی کلمات قرآنی تمرین می نمائیم. ادامه مطلب

تفخیم و ترقیق (2)

تفخیم و ترقیق (2)

بسمه تعالی

تفخیم و ترقیق (2)

تفخیم و ترقیق حرف (راء):

قاعده کلی در رابطه با حرف راء این است که : فتحه و ضمه عامل تفخیم و کسره عامل ترقیق این حرف است ، در تفخیم حرف راء،  نوک زبان به طرف بالا و در هنگام ترقیق نوک زبان به طرف پایین متمایل می گردد. ادامه مطلب

تفخیم و ترقیق (ا)

تفخیم و ترقیق (ا)

بسمه تعالی

تفخیم و ترقیق (ا)

تفخیم در لغت به معنای (بزرگداشت) می باشد و در اصطلاح به معنای «درشت وپر حجم ادا نمودن حرف، به طوری که دهان از صدای آن حرف پر شود». ادامه مطلب

تشدید

تشدید

بسمه تعالی

معنای تشدید = (شدید، سخت و محکم)

تشدید نیز یکی از علائم قرآنی است و همانطور که گفته شد همه علامتهای قرآنی هم شکل دارند و هم اسم ،  شکل تشدید به این صورت است: «ـّـ »  بالای حروف قرار می گیرد و اسم این شکل نیز تشدید است. ادامه مطلب

آشنایی با صفات حروف

آشنایی با صفات حروف

بسمه تعالی

صفت در لغت به معنای «چگونگی و حالت شیء» و در اصطلاح به معنای «چگونگی و حالتهایی که در هنگام ادای حروف در دستگاه تکلّم پدید می آید» است. ادامه مطلب

آشنایی با الفبای عربی و حروف مقطعه

آشنایی با الفبای عربی و حروف مقطعه

بسمه تعالی

مقدمه :

یادگیری زیان عربی که همان زبان قرآن است از زبان فارسی (بلکه از همه زبانها)آسانتر است بدلیل اینکه:…

ادامه مطلب