روش های تربیتی در قرآن (بعضی از الگوهای تربیتی در قرآن کریم)

روش های تربیتی در قرآن (بعضی از الگوهای تربیتی در قرآن کریم)

به رغم وجود عوامل محدودکننده انسان مانند وراثت، طبیعت و جامعه انسان می تواند به اراده خود مسیر خویش را برگزیند و از حصار عوامل محدودکننده در اطراف خود بیرون آید؛ حتی این توانایی را پیدا می کند که سرنوشت جدیدی را برای جامعه و تاریخ خود رقم زند. ادامه مطلب

ایول شاگرد بهُلول عاقل

ایول شاگرد بهُلول عاقل

🔷🔹 شرح تجربه

✍ هر وقت در گروه ما، یڪ نفر حدیث و روایت قشنگی تعریف می ڪند، اعضای گروه دسته جمعی او را تشویق می ڪنند و می گویند:”ایول شاگرد امام صادق(ع) “(دو بار)، و وقتی یڪی از بچـه ها ، نڪتہ تأمل بر انگیز، حڪایتی زیبا و یا شعری حڪیمانه می گوید سایر اعضاء  او رو تشویق می ڪنند و می گویند:…

ادامه مطلب

از تو می خواهم خدا

از تو می خواهم خدا

🔶🔸 شرح تجربه

✍ این روش برای برقراری انس و الفت ڪودڪان و نوجوانان با “دعا و نیایش”، بسیار اثر گذار و مفید است. در این روش، مربی از اعضای گروه می خواهد نیایش های نا تمامی را ڪه هر ڪدام موضوع شروع یڪ جلسه حلقه تربیتی است ڪامل ڪنند و در ابتدای جلسات آینده برای جمع بخوانند، بعنوان مثال، مربی از متربیان می خواهد نیایش های ناتمام زیر را حداڪثر تا پنج خط تڪمیل ڪرده و در گروه مطرح نمایند ادامه مطلب

مناظره “الف” با “یاء”

مناظره “الف” با “یاء”

 🔶🔸شرح تجربه

✍چندین مربی مسجدی می گفتند ڪه در دوره دبیرستان، پیش دانشگاهی و دانشجویی و یا قبل از ورود به دانشگاه ،جلسات مناظره ای تشڪیل می دهیم ڪه در آن افراد یا گروه ها،در نقش مخالفان و موافقان بسیاری از آرمانها و ارزش های موجود و یا هنجارها و روش های فرهنگی،تربیتی واخلاقی حاضر در جامعه ظاهر می شوند و با شور وحرارت خاصی، با یڪدیگر مناظره می ڪنند. ادامه مطلب

ورودی کاربر رایانه

ورودی کاربر رایانه

🔶🔸شــرح تجربه

✍جانور فربه شود از راه نوش

                  آدمی فربه شود از راه گوش

‹‹مراقب دیده ها و شنیده های خود باشید››

                         ویا

 ‹‹وin putهاو out putهای خود را ڪنترل ڪنید›› ادامه مطلب

شماره تلفن تماس باخدا

شماره تلفن تماس باخدا

🔶🔸شـــرح تجـربه

✍در ابتدای جلسه،مربی از متربیان می پرسد:ڪدامیڪ از شما تلفن همراه دارد؟

برخی می گویند داریم و برخی می گویند نیاز نداشتیم نخریدیم! اینبار همه می گویند: داریم ،پس ادامه می دهد:فڪر می ڪنید ضروری ترین تلفن هایی ڪه باید در دفترچه تلفن خانواده های ما موجود باشند،ڪدامند؟ ادامه مطلب

الگوهای آموزش غیر مستقیم

الگوهای آموزش غیر مستقیم

در طرح‌ درس‌های قبل اشاره کردیم که لازم است از شیوه‌های مختلف برای بیان نکات مورد نظرتان و انتقال مفاهیم گوناگون استفاده کنید. چنان‌چه ممکن است گاهی حتی لازم به حرف زدن هم نباشد و یک حرکت چشم هزاران معنا را به مخاطب شما منتقل کند. وعده کردیم برخی از الگوهای آموزش غیر مستقیم را برای‌تان بازگو کنیم. برای این‌کار لازم است ابزارهایی داشته باشید.

ادامه مطلب

روش‌های ایجاد خلاقیت

روش‌های ایجاد خلاقیت

دو  ماجرای زیبا
با چند داستان جالب می‌توانید ارزش خلاقیت و مهارت حل مسأله را برای مخاطب نوجوان خود در حلقة صالحین جا بیندازید.
1. پدر باهوش:
پدر: دوست دارم با دختري به انتخاب من ازدواج کني.
پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم.
پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بيل گيتس (رئیس شرکت مایکروسافت و از ثروتمندترین مردان جهان) است.
پسر: آهان اگر اين طور است، قبول است.

ادامه مطلب

روش‌های مقدمه‌ چینی

روش‌های مقدمه‌ چینی

در این چند طرح درس مهارتی باقیمانده سعی می‌کنیم چند مهارت دیگر را هم که در انتقال مفاهیم به مخاطب نوجوان، نحوه برخورد با او یا حل مشکلات روحی و اعتقادی‌اش می‌تواند به شما کمک کند بگوییم. این بار در مورد مقدمه‌چینی در بحث‌های اعتقادی یا بصیرتی برایتان نکاتی را بیان می‌کنیم. ادامه مطلب