گروه من در اردو(5)

در مورد رشد کار بسیار سخت شده زیرا متربیان چند اردو را پشت سر گذاشته اند و تجربه ای اندوخته اند و منتظر تحولی در نظام اردویی شما هستند.

اردوی رشد به منظور کادر سازی و رشد همه جانبه متربیان برگزار می گردد و کار سرگروه چند برابر اردوهای قبلی است. اردوی رشد مدت زمان بیشتری دارد مانند اردوهای جهادی. در اردوی جهادی سرگروه باید فضا را  الهی و مخلصانه کند، تفکر اعضاء آماده اردوی رشد شده و به قول معروف باید تیر خلاص در اردو زده شود. فقط کافی است این فرد چند روزی را در کنار سرگروه خود کار جهادی کند برای رضای خدا، هنگامی که از سرکار برمی گردد غذای اندکی دارد و وقت استراحت کم، از لحاظ معنوی به اوج خود رسیده است، با دیدن منطقه ای محروم و بی بضاعت قدر زندگی خود را دانسته و بیشتر شکر خدا را می کند، سرگروه مناجات شب و برنامه های تهذیب نفس در طول اردو برای او دارد، مدام تشویق به کتابخوانی می شود و حتی چندین کتاب را در این اردو به پایان برده است، حتی اردوهای رشدی یز وجود دارند که در آن کتاب های شهید مطهری به صورت فشرده و تحت نظر سرگروه خوانده می شود، در این اردوها باید به متربیان مسئولیت داده شود تا متربی مسئولیت پذیر و متعهد به مسئولیت داده شده باشد. دیگر این متربی کادر انقلاب شده و می توان گفت رشد او نیز به مرحله بالایی رسیده است، اینجاست که شیرینی و حلاوت کار تربیتی در دل سرگروه می نشیند و خستگی یک اردوی سخت از بین می رود.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *