فصل تعالی و نشاط

دوره های تابستان برای دو گروه برنامه ریزی می شود:

  1. نیروهای موجود
  2. نیروهای جدید الورود

منظور از نیروهای موجود همان حلقه هایی هستند که در مجموعه شکل گرفته و مسیر رو به رشدی را طی می کنند و به حلقه های ویژه، الف و ب تقسیم می شوند. این سطح بندی حلقات با توجه به فعالیت ها و ارتباط آن ها با پایگاه بسیج صورت گرفته است. دوره های تابستان برای پایگاه های بسیج به دنبال دو هدف است: تعالی و نشاط.

منظور از تعالی همان رشد حلقه ها از نظر کیفی می باشد، یعنی چه برنامه ای برگزار کنیم؟چه کلاسی برنامه ریزی کنیم؟ تا اعضای حلقه ها مسیر رشد و تعالی خود را زودتر بپیمایند. باید عرصه هایی را برای تعالی نیروهای موجود در نظر گرفت تا بتوان این این گروه را به قله های رفیع بالندگی و تربیت رساند.

نشاط یعنی برنامه هایی که باعث انسجام و تثبیت نیروها می شود. برنامه های جذاب و فوق العاده، فوق برنامه ها و اردوهای تفریحی و… که به آنها مفصل تر اشاره خواهیم کرد.

نیروهای جدیدالورود خودشان دو گروه می شوند. عده ای نمی مانند، یعنی بعد از عملیات جذب در تابستان و شرکت در بعضی از کلاس ها از پایگاه بسیج می روند و حضورشان کم رنگ می شود. مهمترین ارمغان برای این گروه همین است که نگرششان به اسلام و انقلاب و مبانی آن درست می شود و می توان در موارد حساس از آن ها استفاده نمود، پس جای نگرانی نیست. عده ای می مانند و حلقه های جدید تشکیل می دهند. در دوره تابستان دو هدف تعالی و نشاط نیز برای این گروه صدق می کند و باید برنامه هایی را با این اهداف پایه گذاری کرد.

نکته

تعالی و نشاط برای نیروهای موجود و نیروهای جدید متفاوت است. برای نیروهای موجود باید با توجه به سطح حلقات(ویژه ، الف و ب) برنامه ریزی نمود که طبیعتا با توجه به این که این افراد در مجموعه حضور داشته و در مسیر رشد قرار دارند درصد بیشتری از برنامه ها مربوط به تعالی و رشد می شود نه این که برنامه های با نشاط و جذاب نداشته باشند، موضوع این است که توان مجموعه برای این افراد روی تعالی و رشد است و باید برنامه هایی را برای آن ها برگزار کرد که در این مسیر سرعت بیشتری بگیرند.

برای نیروهای جدید موضوع متفاوت است، قصد شما جذب حلقه های جدید است و باید بیشتر برنامه ها با هدف نشاط دنبال شوند. برنامه هایی که بتوان افراد را جذب مجموعه نمود، باید درصد این گونه برنامه ها بیشتر باشد و برنامه های مربوط به تعالی و رشد کم تر.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *