افتتاحیه

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد.

افتتاحیه:حتما قبل از شروع دوره افرادی را که ثبت نام کرده اند ، فرا بخوانید و افتتاحیه ای برگزار کنید، بعضی از تشکل ها از خانواده ها هم دعوت می کنند که این نیز خوب است. در افتتاحیه بسیار خوب تبلیغ کنید و در مورد برنامه ها توضیح خوبی بدهید تا شوق و رغبت وافری ایجاد شود. می توانید در افتتاحیه بسته هایی را به نوجوانان بدهید از قبیل دفترچه یادداشت و یا کتاب هایی که باید در دوره بخوانند.

پیش دوره: از آنجا که به دلیل برگزاری امتحانات خرداد ماه وقفه ای در تشکیلات شما ایجاد شده و حضور نوجوانان کم رنگ شده است، البته ممکن است بعضی از تشکل ها با برگزاری دوره های درسی از این کار جلوگیری کنند، به هرحال باید برنامه ای به جهت انسجام گروه برگزار نمود تا دوره تابستانه به صورت ضعیف شروع نشود. در پیش دوره می توانید از برنامه های تفریحی و رزمی و نظامی بهره ببرید که دیگر برنامه ریزی آن به عهده خودتان است. سعی کنید این برنامه در اواخر خرداد ماه برگزار شود و  اول تیرماه شروع دوره شما باشد.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *