اطلاع رسانی

قبل از شروع دوره تابستانه چند کار را باید به صورت جدی انجام داد.

اطلاع رسانی: این اطلاع رسانی شامل دو بخش می شود، یکی برای خانواده ها و دیگری برای نوجوانان و دانش آموزان محله که دیگر زمان فراغت آن ها فرا رسیده و بهترین فرصت است که به مسجد بیایند. می توانید کار اطلاع رسانی را با نصب بنر و یا پلاکاردی و توضیح برنامه ها در آن انجام دهید و یا برگه هایی را چاپ کرده و در منازل محل بیندازید تا اطلاع رسانی دقیق تر باشد. برای اطلاع رسانی به خانواده ها نیز می توانید با حضور پیدا کردن در جلوی درب منزل نوجوانان گروهتان آن ها را از وجود برنامه های جذاب و مهارتی و معرفتی آگاه کنید که این کار حسن دیگری نیز دارد، اگر خانواده هایی بخواهند به مسافرت بروند و فرزندشان را هم بخواهند با خود ببرند، بعد از مطلع شدن سعی می کنند برنامه خود را با دوره تابستانه شما هماهنگ کنند و در فرصت های مغتنم دیگری به مسافرت بروند تا نوجوانشان از این برنامه ها نیز عقب نماند.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *